V4b:3

Notarum Explicatio

1   Denna engiar lyda vnder Nore-
    boo byenn - hwilckes höö ähr wedh
    bohlebyarna infördt och Noterat

2   Hårdwals engh
3   Sanck och tofwigh engh


(Karttext:)

Norredeelen