V4b:5-6

Notarum Explicatio

1   Norreboo Prästegårdh
2   Norreboo kyrkia
3   Sochnestugunn

Till Prästebordet ähr Skatt 8 öre
Vtssäde   15 5/8 tunna höö 14 Lass
J Feneboo   höö   15 Lass folio 17
J Orann   Vtsäde    5/8 tunna höö 5 Lass folio 16
J Stoor ängenn   höö   21 Lass folio 14
                   Summa Åcker 10 1/4 Tunna            
                               Ängh 55 Lass

4   Norreboo by

5   Joenn Swään▀onn Skatt 9 : 18
    Vtssäde 5 tunnor    höö 7 Lass
    J Stoor ängenn höö 9 Lass folio 14
                   Summa Åcker 5 tunnor
                               Engh 16 Lass

6    Hustru Anna Skatt 6 : 8
    Vtssäde   3 3/8 tunna höö 5 Lass
    J Brunckängenn höö   10 Lass folio 16
    J Stoorängenn höö   5 Lass  folio 14
                   Summa Åcker 3 3/8 tunna
                                Ängh 20 Lass 

(Bomärkeliknande tecken) denna åker lyder till Jon Andersson i Holmssiöö
                            Vtssäde 1/4 tunna

7   Hustru Carinn Skatt 10 : 22
    Vtsäde 5 tunnor höö 5 Lass
   
J Stoor ängenn   höö   15 Lass folio 14
    J Siööwallenn   höö   1 Lass folio 16
    J Widmyrann   höö   4 Lass folio 1
                         Summa Åcker 5 tunnor
                                     Ängh 25 Lass

8   Anders Calssonn Skatt 8 : ½
    Vtssädhe   4 1/4 tunna höö 4 Lass
    i Backemoo   höö 8 ½ Lass folio 14
    i Stoorängenn   höö 6 ½ Lass folio 14
    i Siööwallenn   höö 2 Lass folio 16
    i Mörtz ängenn   höö 2 Lass folio 7
                         Summa Åcker 4 1/4 tunna
                                     Ängh 23 Lass

9   Lars Pederssonn Skatt 9 : 9
    Vtsäde 6 5/8 tunna  höö 8 Lass
    i Backemoo   höö 13 Lass folio 14
    i Stoorängen höö 3 Lass folio 14
                      Summa Äcker 6 5/8 tunna
                                  Ähng 24 Lass

10   Gudmun Ersson Skatt 7 : 12
    Vtsäde 4 tunnor höö 7 ½ Lass
    i Backemoo höö 7 ½ Lass folio 14
    i Stoor ängenn hö 4 Lass folio 14
                   Summa Åcker 4 tunnor
                               Ängh 19 Lass

11   Per Erssonn Skatt 7 : 22
    Vtsäde 4 3/4 tunna höö 6 Lass
    i Backemoo höö 11 Lass folio 14
    i Stoor ängenn höö 3 Lass folio 14
                      Summa Åcker 4 3/4 tunna
                                  Ängh 20

12   Wester Oluf Olsson Skatt 6 öre
    Vtsäde  3 1/4 tunna höö 5 Lass
    i Storängen höö 10 ½ Lass folio 14
    i Biörssboo höö 3 ½ Lass folio 18
    i Påssmyra höö 2 Lass     folio 7
                      Summa  Åcker 3 1/4 tunna
                                     Ängh 21 Lass

13    Joenn Pederssonn Skatt 7 : 12½
    Vtsäde    4 1/4 tunna höö 5 Lass
    i Feneboo vtsäde 5/8 tunna höö 7 ½ Lass folio 17
    i Stoorängenn höö 9 Lass folio 14
                        Summa  Åcker 4 7/8 tunna
                                     Ängh 21 ½ Lass

14   Swänn Joensson 6 : 5
    Vtsäde 3 tunnor höö 2 Lass
    i Stoorängen höö 10 Lass folio 14
                   Summa  Åcker 3 tunnor
                                  Ängh 12 Lass

15    Anders Påfwelsson Skatt 6 : 23
    Vtsäde    3 1/4 tunna höö 3 Lass
    i Fenneboo vtsäde ½ tunna höö 12 Lass folio 17
    i Stoorängen höö 4 Lass folio 14
                        Summa  Åcker 3 3/4 tunna
                                     Ängh 19

16   Öster Oluf Olufsson Skatt 8 öre
      Vtsäde   4 3/4 tunna höö 7 Lass
    i Fenneboo vtsäde ½ tunna höö 11 Lass folio 17
    i Stoorängen  höö 10 Lass folio 14
    i Nyängenn
    höö 3 Lass folio 11
                        Summa  Åcker 5 1/4 tunna
                                     Ängh 31 Lass

17    Anders Erssonn Skatt 8 : 12
    Vtsäde  4 tunnor höö 4 Lass
    i Fenebo vtsäde ½ tunna  höö 10 Lass folio 17
    i Stoorangenn höö 4 Lass folio 14
                        Summa  Åcker 4 ½ tunna
                                     Ängh 18 Lass

18    Joenn Jönssonn Skatt 9 : 4
    Vtsäde  4 ½ tunna höö 4 Lass
    i Siööwallenn höö 4 Lass folio 16
    i Stoorängenn höö 13 Lass folio 14
                        Summa  Åcker 4 ½ tunna
                                     Ängh 21 Lass

19   Lars Olssonn Skatt 5 : 1 ½
    Vtsäde  3 ½ tunna   höö 5 Lass
    i Stoorängen höö 6 Lass folio 14
    i Orann höö   3 Lass folio 16
                        Summa  Åcker 3 ½ tunna
                                     Ängh 14 Lass

20   Oluf Jon▀onn Skatt 8 : 6
    Vtsäde    3 ½ tunna   höö 4 Lass
   i Bakemoo höö   2 Lass folio 14
   i Stoorängenn höö 11 Lass  folio 14
    i Orann   höö 2 Lass folio 16
                        Summa  Åcker 3 ½ tunna
                                     Ängh 19 Lass

21   Haftoor Kiälssonn Skatt 5 : 22
    Vtsäde    3 1/8 tunna  höö 2 Lass
    i Feneboo vtsäde 3/8 tunna  höö 7 Lass folio 17
    i Stoorängenn  höö 6 Lass folio 14
                        Summa  Åcker 3 ½ tunna
                                     Ängh 15 Lass

22   Her Erich Capelan Skatt 11 öre
    Vtsäde    7 tunnor  höö 7 Lass
    i Feneboo vtsäde ½ tunna höö 9 Lass folio 17
    i Stoorengen höö 6 Lass folio 14
                        Summa  Åcker 7 ½ tunna
                                     Ängh 22 Lass

Grundh sand jiord så mycket her
finnes och tager mycken
skada af skeenet


(Karttext:)

betes hage lyder vnder preste- bordet
Norredeelenn
Till denne by ähr litet fiskie, ingenn skogh eller muhlebet, vthan hwadh
dee hafwa weedh sine bodelandh annorstades belägne
her weedh denne by ahr swagh hårdwalsängh så mycket her finnes

Scala ulnarum