V4b:7

Notarum Explicatio

1   Wester Oluf Olufssonn i Norrbobyen folio 5
2   Anders Calssonn ibidem folio   5
7   Betes sohaga lyder vnder Norebeoo by folio <...>
    det höö som her af faller ähr weedh
    bohlebyenn Noterat folio     5
3   Denna angh och akertächter lyda vnder
    Holmssiöö by och ähr des höö och vthsäde
    som her af faller weedh sialfwe bole-
    byenn Noterat folio   9
4   Grundh sand jordh
5   Hårdwals ängh
6   Tofwigh och måssigh engh


(Karttext:)

Påssmyrann
Mörtzängenn