V4b:8

Notarum Explicatio

1   Siöössweedenn lyder till
2   Anders Jacobssonn i Håliö folio 9
3   Joenn Anderssonn ibidem folio 9
4    Mellann Ol[u]f Perssonn ibidem folio 9
5    Jöns Joenssonn   ibidem folio 9
6    Joenn Joenssonn ibidem folio 9
7    Joenn Larssonn ibidem folio 9
8    Erich Anderssonn ibidem folio 9
9    Daniell Biörssonn ibidem folio 9
10    Vthi denna tächt ähr godh
     moojordh så mycket her
     finnes

    Desse öfwershrefne bönders
    höö och vtssäde ähr weedh
    deres egne bohlebyar in-
    fördt och Noterat folio 9

11   J Yssängerne äga efter
    schrefne bönder
12 Hans Joensson i Haliö
    folio    9
13   Wäster Oluf Pederson
    ibidem   9
14 Anders Jacobssonn
    ibidem
15   Joenn Andersson ibidem
16    Hustru Britta ibidem
17   Öster Oluf Persson ibidem
    Hwilckes höö ähr wed
    deres egne bohlebyer
    inför och Noterat

    Sanck och måssig äng
    så mycket her finnes

18   Hardwals ängh


(Karttext:)

Scala ulnarum