V4b:9-10

Notarum Explicatio

1   Hållm▀iöö byenn

2   Hans Joenssonn Skatt 6   Vtsäde 3 ½ tunna höö 7 Lass
    i Yssängenn    höö   2 Lass folio 8
    i Nyängenn hö 2 Lass    folio 11
    i Stoor ängenn   höö 13 Lass folio 14
                      Summa Åcker 3 ½ tunna
                                 Ängh 24 Lass

3   Wäster Oluf Pederssonn Skatt 6 : 6
    Vtsäde    3 ½ tunna    höö 6 Lass
    i Yssängenn höö   2 Lass folio 8
    i Finnebärgh höö 2 Lass  folio 15
    Stor ängenn    höö 14 Lass folio 14
                      Summa Åcker 3 ½ tunna
                                  höö 24 Lass

4   Anders Jacobssonn Skatt 6 : 13 ½ penningar
    Vtssäde    4 1/4 tunna    höö 9 ½ Lass
    i Stoor ängenn   höö 12 ½ Lass folio 14
    Yssängenn höö   2 Lass folio 8
    i Siösweedenn   höö 1 Lass folio 8
                Summa Åcker 4 1/4 tunna
                                 höö 25 Lass

5   Joenn Anderssonn Skatt 9 : 12½
    Vtssäde  8    höö 14 Lass
    i Mörtzängen    höö 4 Lass  folio 7
    i Yssangenn     höö 2 Lass  folio 8
    Siö▀weedenn höö 1 Lass  folio 8
    i Biörsboo höö 3 Lass folio 18
    i Slåtsweden höö 2 Lass folio 12
    i Stoorängenn hö 12 Lass
    i Noreboby aker 1/4 tunna
                        Summa Åcker 8 1/4 tunna
                                 Ängh 38 Lass

6    Mellann Oluf Perssonn Skatt 7 : 23 ½  
    Vtsäde  4 3/4    höö 7 Lass
    i Mörtzängenn    höö 2 Lass  folio 7
    i Siösweedenn   höö 1 Lass folio 8
   Slåtsweedenn höö 1 Lass folio 12
    Storengen   höö 15 Lass folio 14
                   Summa Åcker 4 3/4 tunna
                                 höö 26 Lass

7   Jöens Joenssonn Skatt 8 öre
    Vtssäde    5 ½ tunna höö 12 Lass
    i Siösweedenn höö 2 Lass folio 8
    i Stoorengenn höö 18 Lass folio 14
                Summa Åcker 5 ½ tunna
                   Engh  32 Lass

8    Joenn Joenssonn S    8 öre
     Vtsäde    5 ½ tunna    höö 4 Lass
    i Stoorengenn höö    23 Lass folio 14
    i Siösweedenn höö 5 Lass folio 8
                Summa Åcker 5 ½ tunna
                            Höö 32 Lass

9   Hustru  Britta Skatt 6 : 6
    Vtsäde 3 3/4 tunna höö 8
    i Stoorengenn höö 10 Lass folio 14
    i Ydz ängia   höö 2 Lass folio 8
                Summa Åcker 3 3/4 tunna
                            höö 20 Lass

10   Joenn Larssonn S 11 : 9 ½ penningar
    Vtsäde     8 ½  höö 9 Lass
    i Sjö▀weedenn höö 1 Lass folio 8
    i Finnarewallenn höö 1 Lass folio 18
    i Stoorengenn höö 27 Lass folio 14
               Summa Åcker 8 ½ tunna
                            engh 38 Lass

11   Joenn Matzssonn Skatt 7 : 2
    Vtsäde    4 höö 5 Lass
    i Backemo Vtsäde ½ tunna höö 5 Lass folio 14
    i Stoorengenn höö 14 Lass folio 14
                Summa Åcker 4 ½ tunna
                            Engh 24 Lass
 
12    Per Marckussonn Skatt 9 : 4
    Vtsäde    6 ½ tunna höö 9 Lass
    i Stoorengen höö 14 Lass folio 14
    i Finnebergztachten hö 2 Lass folio 15
             Summa Åcker 6 ½ tunna
                           engh 25 Lass
  
13    Öster Oluf Persson Skatt 8 : 6  
    Vtsäde 5 3/4 tunna höö 8 Lass
    i Storengen höö 18 Lass folio 14
    i Tröskrol höö 4 Lass folio 11
                Summa Åker 5 3/4 tunna
                   Engh 30 Lass

14   Per Olssonn Skatt 9    Vtsäde 6 3/4 tunna höö 7 Lass
    i Träskråll   höö 4 Lass folio 11
    i Stoorengenn   höö   17 Lass folio 14
                   Summa Åcker 6 3/4 tunna
                     eengh 28 Lass

15   Erich Anderssonn Skatt 6 : 9 ½   Vtsäde 3 ½ tunna hö 5 Lass
    i Siössweeden   höö   4 Lass folio 8
    i Stoorengen   höö 7 Lass folio 14
                      Summa Åcker 3 ½ <tunna>
                        Engh  16 Lass

16   Jacob Olufssonn Skatt 10 öre Vtsäde 8 tunnor hö 15 Lass
    i Nyengenn   höö 6 Lass folio 11
    i Stoorengenn   höö 19 Lass folio 14
    [i]                Summa Åcker 8 tunnor
                                  Engh 40 Lass

17    Oluf Jacobssonn Skatt 9 : 4 Vtsäde 5 3/8 tunna hö 5 ½ Lass
    i Slåtzssweedenn    höö 2 ½ Lass folii 12
    i Stoorengenn höö 13 Lass folio 14
    i Funnerewallenn höö 1 Lass folio 18
                 Summa Acker 5 3/8 tunna
                               Engh 31 Lass

18   Daniell Biörssonn Skatt 5 : 5 Vtsäde 4   höö 8 Lass
    i Siö▀weedenn   höö   5 Lass folio 8
    i Stoorengenn   höö 17 Lass folio 14
                    Summa Åcker 4 tunnor
                                  Engh 30 Lass

Till denne byenn ähr godh muhle-
beet, tarfweeskogh, fiskewatn
och qwarneställe

19   Swartmylla
20   Sandblandat jordh
21 Hårdwals engh
22   Sanck måssig och tofwigh
engh


(Karttext:)


Norredeelenn

Scala ulnarum