V4b:Register

Geometrisck

Affritningh öffwer Nor-

boo Sochnz i Hälsingeland

Åker och Engz quantitet sampt een kort

Discription om Dess qualitet, calculerat

            och författat Anno

                    1642

Efftershrefne byar ähra vthi Norreboo Sochn
                                                         Gårdar           Skatt               Åker           Engh
Widmyra                      folio 1               1                 7 :  23½          6 ½            32
Sumåhs                          folio 2
Noreboo prästebord     folio 5                                  8                    16 1/4         55
Noreboo kyrickia         folio 5
Noreboo byenn            folio 6                18              142 : 9½         80 1/8        360½
Holmssiööbyenn           folio 9                17              134 : 5½         91 7/8        483
Bässdahl                      folio 13                2               13 : 18½         8 1/4            39 
Steenssiääll                  folio 13
Backenn                      folio 14                2                13 : 22            10 ½           67
Gamblesträngh             folio 14                 5                26 : 8              18 3/4        122
Stoorängenn                folio 14
Backmoo                     folio 14
Orann                           folio 16
Feneboo                        folio 17
Biörssboo                     folio 18
Funnerewallen               folio 18
Sjösveden                            81
Yhsängenn                           8
Linderängen                        14
Brunkängen                         16
Sjövallen                              16


1 Resten av registret skrivet med en senare hand.