VaLa:12


(Rubrik:) Geometrisk afrijthningh öfwer Rijsinge pastorat och kiörkoägorne till des åker, äng
och skough sampt grenhsen emellan Kiöp och prästegårdz ägor. Anno 1687.

Litera    Numero        Notarum Explicatio        Tunnor        Fiärdingar        Kannor                    

A                                Pastoratet

B                               Wästra åkergiärdet
                                  befinneß wara aff lehr
                                  och sandblandat mylla
                                  medh mehrendehlß stark
                                  lehrbottn och åkrarna
                                  huar för sigh innehålla

                1                                                                                1                    ½
                2                                                            1                                        1 ½
                3                                                                                4                    ½
                4                                                                                                      2
                5                                                                                6                    4 ½
                6                                                                                2
                7                                                                                3                    1
                8                                                                                1                    4 ½
                9                                                            1                  2                    1
                10                                                          1                                        4 ½
                11                                                                                                    2 ½
                12                                                                              1
                13                                                                              1                    ½
                14                                                                              2
                15            Lindet                                                        1                    4 ½
                16                                                                              1
                17                                                                              2                    ½
                18                                                                              2                    4 ½
                19                                                                                                    3
                20                                                                              1                    3 ½
                21                                                                              2                    4 ½
                22                                                                              6                    3
                23                                                                              1                    ½
                24                                                        4                                          1 ½
                25                                                                              2
                26                                                                                                   4
                27                                                                              3                   2 ½
                28                                                                              3
                                Wästra giärdetz innehåll
C                              Östra åker giärdet är
                                 mehrendehlß af samma
                                 natur föruthan någor
                                 sandåkrar och befinneß
Litera    Numero        Notarum Explicatio        Tunnor        Fiärdingar        Kannor

                                  huar för sigh.

                1                                                                                2                4
                2                                                                                5                1 ½
                3                                                                                                  3 ½
                4                                                                                                  1
                5                                                                                                  5
                6                                                                                1                2
                7                                                                                3                ½
                8                                                          1                    2                4
                9                                                                                2                3 ½
                10                                                                              6                5
                11                                                                              1                2 ½
                12                                                                              4                5 ½
                13                                                        2                    2                1
                14                                                        3                                      6
                15                                                                              6                1
                16                                                                              1
                17                                                                              2                6 ½
                18                                                                              3                ½
                19                                                                              4
                20                                                                                                5
                21                                                        1                                      2 ½
                221
                              Östra giärdetz innehåll             13                  7                3 1/2
D                           Stoor engen af fräken och
                              hårdwalß bottn innehåll                                  54              laß

E                           Tuutengen af starrbottn                                 10               laß

F                           Tompten

G                           Kiullengen                                                     14               laß

H                           Wester engen                                                  8                laß

J                            Noore och lille humblegården

K

L                            Torpet Kiöp

M                           Gammalt linde innehåll              2                    7                5

N                            Långh engen

1 Siffrorna för denna post går inte att läsa p.g.a skada i papperet.

O                            Sann engen
P                            Gambla swedieländer

Q                            Hästhagen

R                            Cappellans gården

S                            Åkren af lehra medh
                              sandmylla beblandat                   3                    2                1

T                            Engen af mehrendelß
                              kiärrbottn innehåller                                         16                laß

U                           Kiöpß ägorß skiälgång

W                          Pastorats ägorß grentz

X                           Gamble Rudedammen

Y                           Byn Rudedammen

Z                            Suurebrunnen

O                           Lund byy tege hump


(Karttext:)

Jngestadz skough ägor grentza här emooth
Stierninges och Klippehtorps ägor
Bärghwikken
Granskiälet
Wijsare
Ekmåhlß skiählet
Klippestorpeskiälet
Linhultet
Små tallskough mehrendehlß
Uthödder
Kiöpz horn skiähl
Kiärr
Mååsa
Kiärr och moraß
Tall och graan skough
Ößbyy ägor mötha
Tall och graan skoug
Kiärr
Tall skough
Lille siöön
Ringeborg
Tall skough
Kiärr
Kiärr
Lacus Dofwern
Lundbyy ägor på denne sijdan
Lundby skogz ägor
Lundby gård
Eliantorp
Lundbyy
Öszbyy
Scala ulnarum
Deliniavit Anders Bruzaeus sacrae regiae maiestatis Livoniæ revisor