VaLa:16


Smeberga. Aska socken.
Gåva 1943 av kantor
Erns Petersson Ask1

1 Texten finns som en ettikett på kartan till akt VaLa:15.