VaLa:17


(Rubrik:) Utdrag af chartan öfver nedannämde soknar uti Östergötland och Hammarkinds
härad, som blifvit författad år 1650 af framledne landtmätaren Johan de Rogier, renoverad i
kungliga landtmätericontoiret år 1769.

(Påskrift överst:) Upvist å urtima ting i Skärkinds härad och Kumla den 1 december 1794
intygar på härhatds ämbetett vägnar

(Påskrift nederst:) At denna afritning är rätteligen utdragen och enlig med originalchartan
som finns uti Kongl. lantmätericontoiret, det betygar Stockholm den 21 november 1769

Christoph Faxell
öfwer inspector

(Karttext:)

Wäster Husby sokn
Drotan sokn
Sättra
Wästomta
Brotorp
Björksätter
Bastnäs
Stigentorp
Lakmålen
Engaren
Hwena
Sänckebäcken
Hålknäs
Ringbosätter
Stinketorp
Sjön Bjugnen
Näslebo
Wispolen
Korsätter
Hersbro
Torstorp
Risbo
Skinberga sokn
Keder sjön
Swerkelsbo
Fråsbo
Dal
Rinserum sokn
Algesbo
Målen
Leshult
Klåfsten
Rölången
Häggebo
Kåltröste klint
Säfrum
Stensum
Sjön Yxningen
Hjulrum