VaLa:1a


Numero Rijszinge sochn            Tunnor

    Rangetorp skatte 1 chrone 1 förlänt till Kolsta,
    i både gierden lera och dungiordh

1    Chrone gården haffuer i stångmåll stenger
    Östre gierdet vthsädhe
    Wästre gierdet vthsäde
    Alz höö            lass

2    Skatte gården haffuer i stångemål 9 stenger
    Östre gierdet vthsäde
    Wästre gierdet vthsäde
    Alz höö            lass

3    Östre gierdet vthsäde alz

4    Wästre gierdet vthsäde alz

5    Engien om höö        lass    24

    Lägenheet till vthmark tarffueskogh
    och fiske watn

(Karttext:)

Denna engien ähr halff sanch och halff hårdhwall
Skogh och bergh rundht om gierdhe