VaLa:2Numero                            Rijssinge sochn                                Tunnor
    
                            Ölstad chronne 1, frelse hemman 1
                            I båda giärden ähr stark leeriordh

1    Chronne gården haffuer i stångemåll 4 stenger

2    Frelße lyder till Eeköön i stångemåll 4 stenger
      Norre gierdet vthsäde    a tunnor
      Södre gierdet vthsäde    a tunnor
      Alz höö                        a 16 4/5 laß                    lass                33 3/5

3    Vthiord till wester skatte gården i Hult stångemål 2 stenger
      Norre gierdet vthsäde
      Södre gierdet vthsäde
      Alz höö                                                              lass                8 2/5

4    Vthumppar som lyda till Byrsiö

5    Norre gierdet vthsäde alz

6    Södre gierdet vthsäde alz

7    Sanch engien ähr starrbott om höö                     lass                20

8    Hård walz angien1  om höö                            lass                22

      Lithen lägenheet till tarffueskogh och fiske
      wattn


Numero                            Rijsinghe sochn                                Tunnor

      Hult cronne hemman 1, skatte 3, frelse 1, lyder till Byrsiö

10 Wästre skatte gården haffuer i stångemåll 6 stenger
     Östre gierdet vthsäde
     Wästre gierdet vthsäde
     Alz höö                                                        laß                16

11 Södre skatte gården haffuer i stångemål 8 stenger

12 Norre skatte gården haffuer i stångemål 8 stenger
     Östre gierdet vthsäde a tunnor

     Wästre gierdet vthsäde a tunnor
     Alz höö a 22 laß                                        lass                    44

13 Cronne gården haffuer i stångemåll 7 ¾ stångh
     Östre gierdet vthsäde
     Wästre gierdet vthsäde
     Alz höö                                                      laß                    21

14 Frelse gården haffuer i stångemåll 7 stenger
     Östre gierdet vthsäde
     Wästre gierdet vthsäde
     Alz höö                                                      las                    19

15 Östre gierdet leer och sand iord vthsäde

16 Wästre gierdet vthsäde har iord med steen

17 Store engien om höö                                   lass                   93

18 Hårdwallz engh om höö                               lass                   3

19 Engh ½ sanch starbottn och ½ hård wall om höö lass           4
    Lägenheet till tarffueskogh och fiske wattn

(Karttext:)

Hülthebo siön
Sanch moswall
Här tagier Olsta ägior wedh
Denne engien är ¼ hårduall och ¾ sanch starbottn
Olsta siön
Här tagir Ingelsta agior2  wedh
Scala ulnarum
Elln1 Fel för ängen?
2 Fel för ägor?