VaLa:3a


Numero                            Rijsinge sochn                                    Tunnor

1    Flasbörke skatte hemman
      J både gierden leeriord med steen

2    Norre gierdet vthsäde

3    Södre gierdett vthsäde

4    Nor engien om höö                                    lass                      3

5    Södre engien om höö                                lass                       6
      Ähn haffua dhe en engh i Maltorp
      om höö                                                     las                         6
      Noch en engiehump i Rängna sochn
      wedh Korttorp om höö                             lass                        2
      Lägenheet till vthmark, tarffueskogh
      och fiske watn

(Karttext:)

Denne engien ähr hård fnugguall med små berg
Flatten
Denne engien ähr ½ hård och ½ sanch full med små berg och skog