VaLa:3b


Numero 14

                Hälla skatte hemman    ½ v
                Torstorp hemman        2 v
                Ibidem en utjord         v
                Wiggestorp hemman    1 ½ v
                Flasbörke skatte hemman1
    
Numero                            Rijssinge sochn                                Tunnor

1                        Hälla skatte hemman            1/<2>
                          J både gierden ähr sand och öhriordh

2                        Östre gierdet vtsäde

3                        Wästre gierdet vtsäde

4                        Norre engien om höö fnuggwall               laß        3

5                        Hem engien ähr hård fnugguall om höö    lass        4

6                        Sanch moßualls eng om höö                    lass        3

7                        Sanch starbottn engh belegen en halff
                          fierdingz wegh från gården hoo2               lass        4
                          Summan höö                                          las          14
                          Lägenheet till vthmark och tarffueskogh
                          sampt fiske watn

8                        Sågequarn

(Karttext:)

Här tagier Hälssta sochn wedh
Mörtsiön1 Numero 14 till Flaskbörke skatte hemman senare tillskrivet.
2 Fel för Höö?