VaLa:4


Numero                            Rijsinge sochn                                Tunnor

                Toorstorp skatte 1, frelse 1 och en skatte vthiord
                J både gierden ähr sand och leeriordh

1              Skatte gården haffuer i stångemål 8 stenger
                Vthsäde i Norre gierdet
                Vthsäde i södre gierdet
                        alz höö                                            las            28

2              Frelße gården lyder till welborne Mattias Soop
                och haffuer i stångemål 6 stenger
                Vthsäde i norre gierdet
                Vthsäde i södre gierdet
                        alz höö                                            las            21

3              Skatte vthiorden lyder till skattegården
                i Wiggestorp haffuer i stångemåll 2 stenger
                Vthsäde i norre gierdet
                Vthsäde i södre gierdet
                        alz höö                                            lass            7

4              Norre gierdet vthsäde

5              Södre gierdet vthsäde

6              Norr engien om höö                                laß             24

7              Måß engien om höö                                laß             16

8              Södre engien om höö                              las              16
                Lithen lägenheet till vthmark, tarffueskog
                och fiske watn

9                Engiehump som lyder till frelße gården höö                2


Numero                            Rijsinge sochn                                Tunnor

                Wijggestorp skatte 1, frelße 1, lyder till welborne
                herr Åke Axelßon
                J både gierden ähr mest leer och något sugiord

10            Skatte gården haffuer i stångemåll           10 stenger
                Vthsäde i östre gierdet
                Vthsäde i wästre gierdet
                         alz höö                                               lass        15
                Een skatte vthiord belegen i Torstorp a carta

11            Engh med Finspångha 3 stenger och Finspångh 8 stenger

12            Frelße gården haffuer i stångemål 8 stenger
                Vthsäde östre gierdet
                Vthsäde wästre gierdet
                        alz höö                                               las            12

13            Östre gierdet vthsäde

14            Wästre gierdet vthsäde

15            Kalß kier sanch moßa om höö                    lass           9

16            Bree engien är illach sanch moßa om höö    lass           12

17            Lade kierret sanch moßual om höö             lass            6
                Flere nyttigheeter finnas intheet

(Karttext:)

Här tagier Öffue<r>sätters ägor wedh
Mäslen
Här tagier byns vthmark vedh
Vthi denne engien ähr hård fnugguall med små bergh och skogh
Beetes hage
Vthi denne engien ähr sanch moßuall
Vthi denne engien ähr sanch starbottn
Scala ulnarum
Ellnar