VaLa:5a


Numero                            Rijsinge sochn                                Tunnor

1              Näfstorp skatte hemman
                J både gierden sandh och öhriord

2              Östre gierdet vthsäde

3              Wästre gierdet vthsäde

4              Sanch moßuallz engh om höö                       las            5

5              Sanch starbottn wall om höö                        las            2

6              Denna engien ½ sanch och ½ hård wall med
                skogh och bergh om höö                              las            6
                Summan höö                                                laß           13
                
Lägenheet till tarffueskogh och fiskewatn

(Karttext:)

Näfsiön