VaLa:5b


Numero 13            

                Stenstorp skatte hemman    1
                Blixtorp dito hemman        ½    
                Öfvertorp dito hemman       11
                Näfstorp dito hemman        1

Numero                            Rijssinge sochn                                Tunnor                

1              Steenstorp skatte hemman        1
                J både gierden sand och stenigh iordh

2              Östre gierdet vthsäde

3              Wästre gierdet vthsäde

4              Hem engien är sanch starbotten om höö            laß        4

5              Ähn haffuer han engh i Bönerkeer 4 stenger
                och en hump om höö                                         las        8
                noch haffuer han fyra tegar i Brestorp
                i Biörnakilen
                Sampt och en engh wedh nampn Siärstorp
                och ähr belägen wester ifrån Ramstorp
                Lägenheet till vthmark, tarffueskogh
                och fiske watn

(Karttext:)

Beteß haga
Bleeken
1 Numero 13 till Näfstorp dito hemman 1 senare tillskrivet.