VaLa:6a


Numero                            Rijsinge sochn                                Tunnor

1              Blechztorp skatte hemman                           ½
                J bådhe gierden sandh och öhr iordh

2              Östre gierdet vthsäde

3              Wästre gierdet vthsäde

4              Hårdh fnuggual engh medh berg och skogh
                om höö                                                       las            9
                Ähn haffuer hann en vthjord i Brestorp,
                nämligen en hump i huart gierdet och en engh
                som kallaß sanch engh om höö                    lass           5
                God lägenheet till vthmark och tarffueskog
                sampt fiske wattn

(Karttext:)

Bleeken
Scala ulnarum
Ellnar