VaLa:6b


Numero                            Rijsinge sochn                                Tunnor

6              Öffuetorp skatte hemman                      1
                i både gierden sand och öhriord

7              Norre gierdet vthsäde

8              Södre gierdet vthsäde

9              Sanch moß walz engh om höö                lass            12

10            Hård fnugg uall engh om höö                  lass            1
                Lägenheet till vthmark tarffueskogh
                och fiskewatn

(Karttext:)

Betheß haga