VaLa:8a


Numero                            Rängna sochn                                Tunnor

1            Östre Marck hemman 1
              J både gierden ähr sandh öhr och sughiord

2            Norre gierdet vthsäde                                                3

3            Södre gierd vthsäde                                                    2 ¾

4            Tompt engien om höö                                laß            2

5            Hemengien om höö                                 laß            3

6            Kier engh belägen nor ifrån gården höö                       16

7            Kier engh lyder till Wästre Mark höö                           2
              Lägenheet till vthmark tarffueskogh och
              fiske wattn

(Karttext:)

Hård fnugual
Hård fnugual mossig
Lång kierren
Sanch dybotten och moßual