VaLa:8b


Numero 42

                Rägna1  sochn
                Rumpe kiärr hemman        4
                Hultorp       dito               ¼
                Råstorp      dito               ¼    
                Öster ???   s dito2                             

Numero                            Rängna sochn                                Tunnor

1            Rumpekier hemman ¼
              J både gierden ähr sand och öhriord

2            Norre gierdet vthsäde                                                 2

3            Södre gierdet vthsäde                                                 2

4            Sanch moßualz eng om höö                laß                    16

              Lägenheet till vthmark och tarffueskog.
              Lithen lägenheet till fiske wattn

(Karttext:)

Affuerren
Ellnar
1 Ragna  ms
2 Numero 42 till Öster ???  s dito senare tillskrivet.