VaLa:9a


Numero                            Rägna sochn                                Tunnor

1            Huicktorp hemman                                  ¼
              J både gierden sandh och stenigh iord

2            Norre gierdet vthsäde                                                1 ¾

3            Södre gierdet vthsäde                                                1 ¾

4            Engien hård fnugg och moßuall                lass              12
              någon lägenheet till skogh och fiske watn

(Karttext:)

Huitten siön
Huitten siön