VaLa:9b


Numero                            Rängna sochn                                Tunnor

5            Rastorp hemman ¼
              J både gierden är sand och steenöhriord

6            Wästre gierdet vthsäde                                                ¾

7            Östre gierdet vthsäde                                                  2

8            Hemengien om höö                                    las             16

9            Öhn ähr sanch starbottn om höö las                            4

              Lägenheet till skog och fiske watn

(Karttext:)

Sanck kier och odugligh uall
Denne engien är ½ sanch moßual och ½ hård fnugguall
Wijfloten