X1:10    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   


    Engstadh ähr 3 gårdar
    Skattar                                                                          19        Säland
    Vthsäde                                                                           6 11/16 Tunnor
    Höö aff åkerengen eller                                                  20        gillingar
   
    Denne byn haffwer
    ganska liten mulebet
    Intett fiskewatn
    Timberskough eller
    swediefall, annan
    tarffweskovgh till 
    veedh och giäsle finnes
    någa när till nötorff-
    ten, intett quarneställe
   
Numero 1 skattar                                                                3  Säland
    Vthsäde                                                                            <...>
    höö till                                                                              <...>

Numero 2 skattar                                                                7 1/2   Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö                                                                  <...>

Numero 3 skattar                                                              
    Vthsäde                                                                            <...>
     bekommer höö                                                                <...>

    Trästa ähr 2 gårdar, skattar båda tillhoopa                         <...>
    Vthsäde
    Höö aff åkerlinderna
    Denne byn brukar en engh som ähr skattlagh vnder Brußnylandh for1 2 ½ Saland2
    samma engh finnes folio <...>      Höö der sammastädes     <...>

    Till denna byn ähr icke synnerligh mulebeet eller fiskewatn, Timber-
    skovgh och annan tarffweskovgh sampt quarn eller quarnestalle finnes
    till nödtorfften humblegardar3 till hela byn om 400 stanger.
    
Numero 1 haffwer i byamål                                                   <...>
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                             <...>
    Denna gården haffwer ett ödeshemman
    i Eedzmark folio <...> Hwilkett han brukar
    till hööslagh och fäbeet
Numero 2 haffwer lijka byamål i hem ägorna                                                 
     såsom numero 1

(Karttext saknas)


 

1 D.v.s. för.
2 D.v.s. Säland.
3 D.v.s. humblegårdar.