X1:100    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Södher Wästansiö ähr 4 gårder Skat-
          tar 1  Mantal                                                             14        Sälandh
          Vthsäde till heela byn                                                  17 1/2   Tunland
          Höö aff akerlinderna¹                                                  19  Gillningar
         
          Till denne byn ähr godt mulbethe timmerskogh
          och annan tarfweskogh, lijtet fiskie watn, 
          Jntet quarnestelle, och fins inga andra lägen-
          heether
          

         
(Karttext saknas)


 
¹ D.v.s. åkerlinderna.