X1:101    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Norrr Wästansiö ähr 4 gårdhar
          Skattar 1  Mantal                                                      12        Sälandh
          Vthsädhe till heela byn                                                13 1/2   Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                  16       Gillingar
          Höö aff en myra i skogn                                             5       Gillingar

          Till denne byn ähr godt mulbethe
          timbberskogh, sampt annan tarfwe-
          skogh, fiskie något lijtet här i siön,
          Quarneställe godt.
          

         
(Karttext:)    


Norwestansiö
leer Mylla
Sijlendigh
Moßewall med små Starr,