X1:103    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Hanebergh ähr 3 gårdar. Skattar 1  Mantal 
          och                                                                             10 1/2   Sälandh
          Vthsädhe brukat åker                                                   <...>   Tunland
         
Vthsädhe obrukat                                                         <...>   Tunland
          Höö aff lägder och åkerlinder                                       17       Gillingar
         
          Till denne byn finnes godt mulbethe,
          timbberskogh, sampt annan tarfwe-
          skogh, fiskie något lijtet, Jntet
          Quarneställe.

          Denne byn skadar mycket åhrswexten
          för köldh och fröst.
          

         
(Karttext:)    


Hanebergh
Silendigh leer Mylla
Silendigh leer Mylla
Tiern
Tiern