X1:104    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Forßa ähr 1 gårdh. Skattar                                            7 1/2   Sälandh
          Vthsädhe alz                                                                 <...>   Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                     5        Gillingar
         
          Till denne byn ähr godt mulbethe,
          timbberskogh, och annan tarfwe-
          skogh, fiskie lijtet, Quarnestäl-
          le godt något ifrån byn.

          Denne gården lijder skada på
          sin åhrswext, för kiöldh och
          fröst.

          Wäster Gunsio¹ ähr 1 gårdh. Skattar                           11 1/2   Säland
          

         
(Karttext Forßa)


Forßa
leer Mylla(Karttext Wäster Gunsiö)


Wäster Gunsiö
leer Mylla
Sandh moo
 


¹ D.v.s. Wäster Gunsiö.