X1:108    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
     A  Denne engen lyder till
          Norlunånger, och ligger något
          ifrån byn, och mestedeelen
          med stubbar och ny vprögdt,
          Höö aff samma engh                                      10      Gillingar
         
     B  lyder och så till förbenempte by, och
          på samma engh, haffwer
          warit en lijten gårdh i förtijden
          Miösunda benemdh, och finnes
          hwarken lägder eller gärdz
          röösen igen  Höö aff samma
          engh till                                                            4      Gillingar

          Summa alz tillhopa                                         14      Gillingar
          

         
(Karttext:)   


A
Stubbigh Engh
B
Stubbigh Engh
Miösunda vdi discription1.
1 Av annan hand.