X1:109    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Norlunånger ähr 5 gårdar
          Skattar 1 Mantal                                                        12 1/2   Sälandh
          Vthsädhe till heela byn
          nembligen                                                                  16 1/2   Tunland
          Höö aff åkerlinderna
          till                                                                              10        Gillingar
          Höö aff engen folio
          till                                                                              14        Gillingar

          Till denne by ähr intet mulbethe, lijten och
          steenigh vthmarck, fiskie något lijtet
          quarnställe jntet,

         
       
(Karttext:)  


Norlunånger
Silendigh iordh
Silendigh iordh
Myra medh Hwit moßa