X1:11    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Torßbööl ähr 3 gårdar, Skattar                                         1 mantal   4 Säland
    Vthsäde till heela byn                                                        <...>                  
    Höö aff Hemengen eller åkerlin-
    derna till                                                                           <...>
    Starr höö aff skougzengerna                                              <...>
   
    Till denne byn ähr mulebeet, Tim-
    berskugh, och annan tarffweskovgh
    till nödtorfften, litett fiskewatn
    quarnstelle finnes och strax wedh
    byn.
   
    Denne byns åhrswäxt plegar opta-
    <ta>ga skada aff frostett och vnder-
    stundom aff Skienet, eller solenes
    warma.

Specialis Explicatio Notarum.
   
Numero 1 haffwer i byamål                                                   9       Säland
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                             <...>

Numero 2 haffwer i byamål                                                 10       Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                              <...>

Numero 3 haffwer i byamål                                                   9       Saland ¹
    Vthsår                                                                               <...>
    bekommer höö  alles till                                                     <...>

   
 
(Karttext saknas)¹ D.v.s. Säland.