X1:110    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Söderlunånger ähr en gårdh. Skatt-
          tar                                                                              19        Sälandh
          Vthsädhe till heela byn                                                 <...>     Tunland
          Höö aff engien och åkerlinderna                                 20        Gillingar
         
          Till denne gårdh ähr elak mulbethe
          sampt timbberskogh och anan tarfwe-
          skogh, fiskie något lijtet, Quarnställe
          jntet.
 

         
(Karttext:)1  


Söder lunånger
Silendigh leer Mylla
Myra medh Hwit moßa
1 Kartan av Söder lunångers ägor sträcker sig delvis in på blad 111.