X1:111    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Hönet ähr 4 gårdar
          Skattar 1 Mantal                                                        16 1/2    Sälandh
          vthsäde alz                                                                 <...>     Tunland
          Höö aff engien och gier-
          deßlinderna till                                                              6        Gillingar
         
          Till denne by ähr intet mul-
          bethe, timbberskogh och tarff-
          weskogh, eij heller quarnstäl-
          lee, fiskie watn något lijtet,
          och fins inga andra lägen-
          heether.
 

         
(Karttext:)   

Mosa wall
Hönet
Sandh Mylla
Hårdh wäldh