X1:114-115    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Domsiö ähr 2 gårdhar, Skattar 2 
          Mantal                                                                          4         Sälandh
          Vthsäde till heela byn                                                    20 13/16  Tunland
          Höö aff åkerlinderna till                                                12        Gillingar
         
Höö aff Täffängen till                                                    30        Gillingar
         
          Till denne by ähr nödtorftigt mulbethe
          timbberskogh och annan tarfweskogh
          godt strömmingzfiskie på Krosharen, 
          quarnstelle intet.
          

         
(Karttext:)1   


Moß wåldh
Hårdh wåldh
leer Mylla
leer Mylla
Domsiöö
1 Marken och de två gårdarna öster om den streckade linjen hör till en annan by.