X1:12    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   

   
    Blekabööl ähr ett fäbostalle1 vnder Stran-
    de folio <...>
    Skattar                                                                             7        Säland
    Obrukat åker eller gambla lägder                                      1 27/32 Tunna                                
    Höö aff lägder och åkerlinder                                            6        gillingar
    Engerna ligger för fäfoot                                             

    Till detta torp ähr tämmeligh godh mulebeet
    och tarffweskough, men intett fiskewatn,
    Swediefall eller quarneställe. 
   
    Stebersmark ähr 3 gårdar, skattar                                       1 mantal   6 Säland
    Vthså alla tillhopa                                                               9 7/8   Tunnor
    Bekomma höö aff åkerlindet och keret                             10        gillingar
    Starr höö aff åtskilliga skougzenger och myror                  20        gillingar

    Till denna byn mulebeet timberskough och annan
    tarffweskough till nödtorfften, något fiskewatn
    finnes och till byn, men intett Swediefall eller
    quarneställe. Humblegardar2 till hella byn om 200 stenger
   
Numero 1 haffwer i byamål                                                   9       Säland
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                             <...>

Numero 2 haffwer i byamål                                                 12 1/5  Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                             <...>

Numero 3 haffwer i byamål                                                   8 4/5  Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö  till                                                            <...>

   
 
(Karttext:)   


Lägda
Kiern


1 D.v.s. fäboställe.
2 D.v.s. Humblegårdar.