X1:120    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Daall ähr en gårdh skattar                                            15        Sälandh
          Vthsäde alz                                                                <...>     Tunland
          Höö aff åkerlinderna till                                                 8        Gillingar
         
          Till denne gårdh ähr intet mulbethe, eller 
          någon annan tarffwe, eij heller fiskie  
          eller quarnställe,


    A   Höghnääs åhr ingen gårdh,  Skattas aff
          andra bönder                                                               21       Sälandh
          Vthsädhe alz                                                                   7 7/8   Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                   12        Gillingar
         
          Till denne gårdh ähr lijten vthmarch
          och inga andra lägenheeter,
          

         
(Karttext till Daall) 


Daall
Silendigh leer Mylla
Myra 


(Karttext till Höghnääß) 


A
Hårdh wåldhz Engh
Sandh Mylla 
A