X1:121    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Öffwer Höönääs ähr 4 gårdar  Skattar 1 Mantal         16        Sälandh
          Vthsädhe till heela byn alz                                             18 3/8   Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                     <...>   Gillingar
         
Höö aff engen till                                                          <...>   Gillingar
         
          Till denne byn fins sanck, elack vthmarck 
          bådhe medh skogh och mulbethe, något
          lijtet fiskie, Quarnställe intet.
 
          

         
(Karttext till Daall) 


leer mylla
Öffwer Höönääs
hät tager Högznääß egor weedh
Sandh Mylla