X1:122    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Höönääs ähr 5 gårdar  Skattar 1
          Mantal                                                                       20 1/4    Sälandh
          Vthsädhe till heela byn                                                 16 1/2    Tunland
          Höö aff gierdeßlinderna                                              32         Gillingar
         
          Till denne byn ähr trångh och stenigh
          vthmarck bådhe till mulbethe  och annan
          tarffweskogh, fiskie lijtet, intet 
          quarnställe.
          

         
(Karttext:)   

Sandh mylla
Sandh mylla
Höönääs
Sandh Mylla
Myra
Hardh wåldh
Hård wåldh
Skarp Hårdh wåldh1 Kartan över Höönääß ägor går även in på blad 123.