X1:124    

 

(Rubrik:)       Grundsunda Sochn  III              
                   
          
   
          Haffwestadh ähr 3 gårdar
          Skattar 1 Mantal                                                         12 1/4   Sälandh
          Vthsädhe brukat åker                                                  <...>     Tunneland
         
Vthsädhe obrukat åker                                                <...>     Tunneland
          Höö aff lägder och åkerlinder
          till                                                                                 5        Gillingar
         
Höö aff ängen till                                                           8        Gillingar
          

          Till denne byn ähr intet mulbethe,
          timmerskogh eij heller annan
          tarfweskogh, fiskie heller quarn-
          ställe intet, och fins inga andra
          lagenheeter.¹


         
(Karttext:)  


Haffwestad
leer iordh
leer iordh
leer Mylla
Myra med Moße Wåld
Hårdh wåldz Engh
Fräken wald

 

¹ D.v.s. lägenheeter.