X1:125    

 

(Rubrik:)       Grundsunda Sochn.  III              
                   
          
   
          Stamark ähro 43 gårdar¹,
          Skattar alle tilhoopa                                                     1         Mantal
    A    Vthsäde i brukat åker                                                  9 5/16   Tunneland
   
B    Obrukat åker                                                              1 1/8     Tunneland
          Höö aff åkerlinder och lägder                                     10         Gillingar
            
Bekommer höö aff effterfolliande²
                   Skougzengar.
          Ficke myrar starhöö till                                                1          Gilling
          Höö aff Ådalen                                                           3          Gillingar
         
My engen småstarr till                                                  3          Gillingar
         
Höö aff Degermyran                                                    2          Gillingar
         
Starmyran                                                                   3          Gillingar
         
Granen                                                                        2          Gillingar
         
Biäcknäset                                                                  1          Gillingar
         
Höö aff Tunsiöö myran                                                2          Gillingar
         

          
          Till denne byn ähr godt strömingz
          fiske på Saalnäsett, såsom och nagott3
          fielfiske i Wästersiön nödtorfftigh mule-
          beete och tarffweskough sampt quarne-
          ställe ½ mijl här ifrån byn. Humblegardar
          ähr til hwarthera gården om 60 stänger
          Denne byn skattar för ett gammalt
          ödestorp benemt Saalbölet 2½ Sälandh
          Samma torp ligger för fäfoth och ähr
          medh stor graan och talskogh öffwergångit
          så att intett tecken synas mera hwar det
          haffwer warit.

    Numero 1   Haffwer i byamål                                            7         Saland5
             Vthsäde i brukat och obrukat åker                          <...>
             Bekommer Hoo6 aff lägder åkerlinder och
             skogzenger alles till                                                 <...>

    Numero   Haffwer i byamål                                            7         Säland
             Vthsäde i brukat och obrukat åker                          <...>
             Bekommer Höö alles                                              <...>

    Numero 3   Haffwer i byamål                                          10         Säland 
             Vthsäde                                                                  <...>
             Bekommer Höö alles till                                          <...>


         
(Karttext:)  


Sandh iordh
Skien wal  wal
Sandh iordh
Sandh iordh
 


¹ 43 gårdar ska vara 3 gårdar.
² D.v.s. effterfölliande.
3 D.v.s. någott,
4 D.v.s. Humblegårdar 
5 D.v.s. Säland
6 D.v.s. Höö