X1:127    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   

          
    1    Fillingen ähr ett hemman, skattar
          i fasta ägor                                                                 10        Säland 
         
Skattar i siöön                                                              1        Säland 
          Vthsäde till denne gården                                              3 1/8   Tunnor
          Bekommer höö hemma wedh byn                                 8        Gillingar

         
Till denne garden1 ähr stromingz
          fiske, såsom och någott annat fielfiske
          i fillingz hamnen, Mulebeet timber-
          skough och annan tarffweskogh til
          nödtorfften


    1    Gummersta ähr ett fäboställe, hwil-
          kett aldrigh någon åboende haffwer be-
          sittitt vthan lyder till effterskreffne
          byar och gårdar.
          Vthsäde i denne wreten brukat åker                                 11/16  Tunnor
          Obrukat åker                                                                2 5/16   Tunnor
          Höö alles aff lägderna och myrar                                    5 1/2    Gillingar

         
Till detta torp ähr godh mulebeet och
          vthmark, Tämmeligh godh tarffwe-
          skough till swediefall och timber-
          skough, intett fiskewatn eller quar-
          neställe.
         
          
    Numero 1 i Högen skattar i detta                                         4 1/5   Saland2
          torpett 
    Numero 2 ibidem nästfölliande Folio                                    6 1/10  Saland3
    Numero 1 i Kiöönsta Folio                                   Skattar     2 1/5   Säland    
    Kyrkio herden i denne församlingen
    wäl:de Her Erich Watrangus, skattar                                    2       Säland 
                                                                              Summa   14 1/2   Säland                                                            

        
(Karttext till Fillingen) 


Sandh mylla
Hwijt moßa
Hwijt moße


(Karttext till Gunnersta fäboställe) 


Leer mylla
Sanck Engh
 
 


¹ D.v.s. gården.
2 D.v.s. Säland.
3 D.v.s. Säland.