X1:129    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn.                 
                   
          
   
          Kiönstadh haffwer fordan warit 3 gårdar aff hwilka
          2 ähra nu besuttna och behåldne, och en ähr i förtiden
*vnder giffwit till kyrkian och brukas * Prestebolett
          tillhörigh.
          Deße gårdar skattar alle tilhoopa                                 22       Saland¹
          Vthsäde alles brukatt åker                                           6 3/8   Tunnor
         
Obrukat åker eller lägder                                            2 1/4    Tunnor
          Bekomma höö aff samma lägder                                 5         Gillingar
         
Höö aff åkerlindor och Renor                                   10         Gillingar
          Starhöö aff Dalen                                                       2         Gillingar
          
          Till denne byn ähr tämmeligitt godt strömingzfij-
          ske såsom och någott annatt fiälfiske, sampt nö-
          torfftigh mulebeet, skough och vthmark, swedie-
          fall quarnor och humblegårdar
          

    Numero 1   Haffwer i byamål                                          10         Säland 
             Vthsäde till denne gården brukat och
             obrukatt åker                                                         <...>
             Bekommer höö alles aff lägderna
             åkerlinderna och Dalen                                           <...>
             Denne gården skattar                                               2         Säland  1 mark
             vthi fäbostället Gummerstadh
             Vthsäde ther sammestädes                                     <...>
             Bekommer höö till                                                  <...>

    Numero 2   Haffwer i byamål                                            4         Säland
             Hwilkett fordom ähr skiänckt och giffwit
             til kyrkian och brukas nu vnder kyrkio
             bolett til hööslägh,
             Obrukat åker                                                          <...>
             Bekommer Höö alles till                                          <...>

    Numero 3   Haffwer i byamål                                            8         Säland 
             Vthsäde alles                                                          <...>
             Bekommer höö till                                                  <...>


         
(Karttext:)  


Leer mylla
Toffirigh Engh
 


¹ D.v.s. Säland.