X1:131    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   
          
   
          Grunsunda prästegårdh haffwer
          Vthsäde brukat åker                                                    8 3/8    Tunnor
          Obrukat åker eller lägder                                             1 7/16   Tunnor
          Höö aff samma lägder                                                  2        Gilling
         
Höö aff åkerlindor och renor                                      15        Gillingar

          Till denne prästegården ähr temmeligit godt
          strömingzfiske, såsåm och nödtorff-
          tigt fielfiske, Men ingen synnerligh mu-
          lebeet eller vthmark, tarffweskough
          till stöör weedh, och giesle, sampt quarn
          eller quarneställe finnes til nödtorfften.

          Vthi effterfölliande twenne byar haffwer
          prestegården sine kyrkiostumbar eller vth-
          iorder.

          Vthi Öden haffwer prästegården i byamål                      3 ½    Säland
          Hwilkett fordom ähr skänckt och giffwit
          till kyrkian.   finnes Folio.

    Numero 2 i Kiärstadh ähr fordom för tijff-
          werijdh skull böctt till kyrkian, och brukas
          vnder prästegården.   finnes Folio
          

        
(Karttext:)   


Små star- wal
Leer mylla
Kyrkiesiöön
Kalfhagha
Sandmylla
Leer mylla
Myra