X1:132    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   
          
   
          Vthanås ähr 3 gårdar skattar alle tillhoopa                           
          Vthsäde till alle samman                                            12 3/8    Tunnor
         
Bekomma höö aff engen och åkerlinderna
          hemma wedh byn till                                                 18        Gillingar

          Till denne byn ähr strömingzfiske sampt och någott
          fiälfiske, Hafwer skarp och stenigh mulebeet, tim-
          berskough och annan tarffweskough, sampt quarnor
          eller quarneställe till nödtorften,


    Numero 1 haffwer i byamål                                            <...>
          Vthsäde brukat åker                                                <...>   
          Bekommer höö alles till                                          <...>

    Numero 2 haffwer i byamål                                            <...>
          Vthsäde alles                                                           <...>   
          Bekommer höö alles till                                                 <...>
          Denne gården skattar 3 1/2 Säland i Lockemark
         
Bekommer höö der sammastädes                             <...>

    Numero 3 haffwer i byamål
          och skattar                                                              <...>
          Vthsäde alles                                                           <...>   
          Beckommer höö til                                                  <...>
          Denne gården skattar
          i Lockemark 4 Säland
         
Bekommer höö der sam-
          mastädes                                                                 <...>

        

(Karttext:)   


Skieenwals Engh
Leer mylla
Vthanåß wijken
Skieen wal
Vthås Kier- nan.