X1:136    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn.                
                   
          
   
          Dombäck ähro 5 gårdar, skattar alle
          tilhoopa                                                                     22        Säland 
          Vthsäde brukat åker                                                    6 3/8   Tunnor
          Obrukat åker eller lägdor                                             1 1/4   Tunnor
         
Höö aff benembte lägdor                                             1 1/2   Gillingar
          Höö aff både åkerlinderna eller Hemengen                 14 1/2   Gillingar
         
          Till denne byn ähr godt fiskewatn till strö-
          mingh och neijonögon, Mulebeet, Timber-
          skough och annan tarffweskough sampt quar-
          nor eller quarnestallen¹ finnes till nodtorf-
          ten2 men inga vthengior eller engzrodnin-
          gar3
         

Specialis Explicatio
       Notarum

     
    Numero 1 haffwer i byamål                                                6 1/2    Säland
        Vthsäde, brukat och obrukat aker4                              <...>
        Bekommer höö alles till                                                 <...>
        Denne gården skattar 5 Säland i Dombackz5
        mark, affrijtat och Describerat nästfolliande6
        Folio

    Numero 2 haffwer i byamål                                                4        Säland
        Vthsäde, brukat och obrukat åker                                 <...>
        Bekommer höö alles till                                                 <...>
        Denne gården skattar i Dombäckz mark                         4        Säland
        Deß vthsäde och höslagh finnes nästföl-
        liande Folio Noterat
        
   
Numero 3 haffwer i byamål                                                6 1/2    Säland
        Vthsäde brukat och obrukat åker                                  <...>
        Bekommer höö alles till                                                 <...>
        Denne gården skattar och i Dombackz7 mark                5        Säland

    Numero 4 haffwer i byamål                                                2 1/2    Säland
        Vthsäde alles                                                                <...>
        Bekommer höö till                                                        <...>
          
     Numero 5 haffwer i byamål                                               2 1/2    Säland
        Vthsäde brukat och obrukat åker                                  <...>
        Bekommer höö till                                                        <...>
        Denne gården skattar ett litett torp
        benembt Gijåbacka, finnes nästforregangne8 Folio        
        


(Karttext:)   


Små starr
Leer mylla
Skarp och toffwigh Engh
Sandh iordh
Hwit moßa
Hwit moßa
 


¹  D.v.s. quarneställen.
2 D.v.s. nödtorften.
3 D.v.s. engzrödningar.
4 D.v.s. åker.
5 D.v.s. nästfölliande.
6 D.v.s. Dombäckz.
7 D.v.s. Dombäcks.
8 D.v.s. nästförregångne.