X1:137    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn.                
                   


Notarum Explicatio
          
   
          Dombäckzmark haffwer warit 2 gårdar, hwilka
          nu ähro öde, och deß åker och engh brukas
          och skattas aff vndertecknade bönder och
          gårdar i Dombäck
          Vthsäde till denne byn, brukat åker                                  13/16   Tunnor
          Obrukat åker                                                               4 31/32   Tunnor
         
Höö aff lägderna                                                          5 1/2   Gillingar
         
          Jngen engh eller engzrödning finnes till
          denne byn eij heller fiskewatn, swediefall
          eller quarneställe, Mulebeet, Timberskough
          och annan tarffweskough finnes till nödtorf-
          ten.

     
      Numero 1 I Dombäck skattar i denne byn                          5        Säland
          Haffwer vthsäde alles                                                    <...>
          Bekommer höö                                                             <...>

      Numero 2 ibidem skattar i denne byn                                 4        Säland
          Vthsäde, brukat och obrukat åker                                 <...>
          Bekommer höö                                                             <...>
       
     
Numero 3 I Dombäck skattar i denne byn                          5        Säland
          Haffwer vthsäde brukat och obrukat åker                      <...>
          Bekommer höö aff lägderna till                                      <...>
         
        

          Kastadh ähro 2 gårdar, skattar både
          tilhoopa                                                                       21        Säland
          Vthsäde brukat åker                                                      6 5/8    Tunnor
          Obrukat åker                                                                   11/16  Tunnor
         
Bekomma höö hemma weedh byn aff
          lägdor renor och åkerlindor                                            4        Gillingar
          Star höö aff Rastaslopan                                             12        Gillingar
         
          Till denne byn ähr nödtorfftigt fiske
          watn både till strömingh och annan
          fiälfisk, Mulebeet, Näffwerskough
          och annan tarffweskough finnes och
          til nödtorfften, intett synnerligit swe-
          diefall eller quarnestalle¹ finnes till byn.
         

     
    Numero 1  skattar                                                           10        Säland
        Vthsäde alles                                                               <...>
        Bekommer höö til                                                        <...>

    Numero 2  skattar                                                           11        Säland
        Vthsäde, brukat och
        obrukat åker                                                               <...>
        Bekommer höö till                                                       <...>(Karttext till Dombäckz


Sandh mylla
Gijdåån
Dombackz mark
Sandh mylla(Karttext till Kastadh


Leer mylla
myra
Kasta Siöön
Sanck Engh
Ler mylla


 

¹ D.v.s. quarneställe.