X1:138    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn               
                   

   
          Norre Flerke haffwer warit
          twå gårdar och skattar                                                 5          Säland
          hwilkas jordeägor nu brukas
          och skattas aff vndertechna-
          de gårdar till hööslaagh
              Vthsäde
          Orukat åker eller lägdor                                               4 3/8      Tunnor
          Lägder alles till                                                             4 1/2     Gillingar
         
Höö aff Hemengen alles                                               4          Gillingar
               Vthengierna
          Småstarr aff Wästerengen                                            4          Gillingar
         
Hårdwals höö aff Råningen                                          2 1/2      Gillingar

          Till denne byn ähr mulebeet-
          Timberskough och annan tarf-
          weskough til nödtorfften, sampt
          och quarnestalle¹ som kan nyt-
          tias höst och wår, men intet
          fiskewatn, swediefall eller
          engzrödningar

     
      Numero 1 I Steensäter Folio <...>
          skattar i denne byn                                                        2 1/2    Säland
          Bekommer höö till                                                        <...>

      Numero 2 I Vltre Folio <...>
          skattar i denne byn                                                        3 1/10   Säland
          Bekommer höö till                                                        <...>

      Numero 4 ibidem skattar                                                   5 3/10   Säland
          Bekommer höö till                                                        <...>

      Numero 5 ibidem skattar                                                   4         <...>
          Bekommer höö till                                                        <...>
       
     
Numero 3 I Skede Folio <...>
          skattar                                                                            2 1/5    Säland
          Bekommer höö till                                                        <...>

      Anno 1646 bleff denne byn
       förmedlat 5 3/5 Säland
         
        

          Södre Flerke haffwer warit 2 gårdar,
          Skattat 13 1/2 Saland2, ther aff bleff förmedlat
          Anno 1646 4 1/2 Säland och thett öffriga
          skattas och brukas till hööslaagh aff effter
          föliande byar och gårdar.
          Obrukat åker till denne byn                                          3 5/32   Tunnor
          Höö aff benembte obrukat åker eller lägdor                 2        Gillingar
         
Höö aff Hemengen småstar                                          3         Gillingar
          Småt starhöö aff Skougzengen benembt Giädmyran      5         Gillingar

          Till denne byn ähr sådana tillägenheter medh skoug och vth-
          mark såsom till offwanbenembte byn Norre Flerke.

     
      Numero 1 I Ultre Folio <...>
          Skattar                                                                         3        Säland
          Bekommer höö                                                            <...>

      Numero 3 ibidem skattar                                                  4        Säland
          Bekommer höö                                                            <...>

      Numero 1 Skeede Folio <...>
          Skattar                                                                         2        Säland
          Bekommer höö                                                            <...>(Karttext till Norre Flecke)


Sandh iordh
Små star wall
Myra medh Huit Måßa(Karttext till Södre Flecke


Dugligit till åcker
Sandh iordh
Små starwal


 

¹ D.v.s. quarneställe.
2 D.v.s. Säland.