X1:139    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn.                
                   

   
          Steensäter ähro 2 gårdar, Skattar
          både tilhoopa                                                               6 1/2     Säland
          Vthsäde brukat åker                                                    2 9/16    Tunnor
         
Höö aff åkerlinderna                                                    1          Gilling
          Vthi deße engier haffwer Steensä-
          ter tvådelerna och Öffwer Steen-
          säter en tridiedeel
          Smått starhöö till denne byn aff benenembte
          enger                                                                           6          Gillingar
         
          Till denne byn ähr godt strömingz
          fiske, såsåm och nödtorftigh skough och
          mulebeet, men ingen quarn eller
          quarnställe.

     
      Numero 1 haffwer i byamåll                                             3 1/2      Säland
          Vthsäde                                                                        <...>
          Bekommer höö till                                                         <...>
          Denne gården skattar i Norflecke
          2 1/2 Sälandh, affrijtat Folio <...>

      Numero 2 haffwer i byamåll                                             3           Säland
          Vthsäde                                                                        <...>
          Bekommer höö till                                                         <...>
       
     

        

          Öffwer Steensäter ähr een gårdh, Skattar                       10 1/2    Saland ¹
          Vthsäde alles                                                                 1 3/8    Tunnor
         
Bekommer höö alles aff åkerlinderna                  
          Småt starhöö aff engerna                                               3         Gillingar
         
          Till denne gården ähr samma tillägenheeter medh
          fiskewatn, skough och mulebeet, såsåm til off-
          wanbenembte byn Steensäter.
         


(Karttext:)   


Små starwalz Engh
Små star- wall
Leer mylla
betes hågar
Skeenwal
Leer mylla
Langh Siöön


 

¹ D.v.s. Säland.