X1:140    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn.                
                   
          
   
          Vltrå ähro 5 gårdar, Skattar alle
          tillhoopa                                                     2 Mantal   2         Saland ¹
          Vthsäde brukat åker                                                  13 5/32    Tunnor
          Obrukatt åker                                                               1 7/8     Tunnor
          Höö af lägderna                                                            2          Gillingar
         
Höö aff Hemengen elleråkerlin-
          derna, Småstar till                                                        3 1/2      Gillingar
          
          Till denne byn ähr godt strömingzfiske, 
          Timmerskough och annan tarffweskough
          till nödtorfften, Jngen synnerligh vth-
          nark eller mulebeet. Quarnestäl-
          le såm i affrijtningen förtechnat ähr
          kan nyttias höst och wår.


      Specialis Explicatio Notarum


      Numero 1 haffwer i byamål                                               <...>
          Vthsäde alles                                                                <...>
          Bekommer höö till                                                        <...>
          Denne gården skattar i Söderflerke 3 Saland¹
          Hwilkett vnder denne gården brukas
          till hööslagh, finnes Folio <...>

      Numero 2 haffwer i byamål                                               <...>
          Vthsäde, brukat och obrukat åker                                 <...>
          Bekommer höö alles till                                                             <...>
          Denne gården skattar i Norflerke 3 1/10 Saland2
          Thett samme brukas till hööslagh, finnes Folio <...>
       
     
Numero 3 haffwer i byamål                                               <...>
          Vthsäde                                                                        <...>
          Bekommer höö till                                                         <...>
          Denne gården skattar 4 Säland i Söder-
          flerke Folio <...> Hwilkett brukas till
          hööslagh såsåm i merbenembte byn Söderflerke
          ähr förtechnat
        
      Numero 4 haffwer i byamål                                               <...>
          Vthsäde alles                                                                <...>
          Bekommer höö till                                                        <...>
          Denne gården skattar i Norflerke 5 3/10 Säland
         
      Numero 5 haffwer i byamål                                               <...>
          Vthsäde                                                                        <...>
          Bekommer höö                                                             <...>
          Denne garden3 skattar och i Norflerke Säland(Karttext:)   

Hwith Sandh iordh
Skarp och elack Engh
Skieen- wall
Sanch- myra medh små star


 

1 D.v.s. Saland.
2 D.v.s. Saland.
3
D.v.s. gården.