X1:141    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn.                
                   
          
   
          Banafiell ähro 7 gårdar, Skattar alle till-
          hoopa                                                                              <...>
          Vthsäde till alle samman                                                    2 3/4    Tunnor
         
Höö aff rener och åkerlinder                                             10     Gillingar
                 Vthengerna
          Höö aff Toorsswedian                                                      4         Gillingar
          Höö aff Storswedian starhöö                                            4         Gillingar
          Höö aff myran hwitmoßa                                                  9         Gillingar
         
          Till denne byn ähr godt fiskewatn både
          till strömingh och annan fiellfisk
          mulebeet, Skough och vthmark till
          nödtorften, Quarneställe som affrijtat 
          ähr nyttias höst och wår

      Numero 1 haffwer i byamål                                                  6         Säland
          Vthsäde                                                                         <...>
          Bekommer höö till                                                          <...>

      Numero 2 haffwer i byamål                                                  8         Säland
          Vthsäde                                                                         <...>
          Bekommer höö till                                                          <...>
       
     
Numero 3 haffwer i byamål                                                  9         Säland
          Vthsäde                                                                         <...>
          Bekommer höö till                                                          <...>
        
      Numero 4 haffwer i byamål                                                  8         Säland
          Vthsäde                                                                         <...>
          Bekommer höö till                                                          <...>
          Denne gården skattar 1 Säland i Wijka
          Hwilket vnder denne gården brukas
          till hööslagh
         
      Numero 5 haffwer i byamål                                                  6         Säland
          Vthsäde                                                                         <...>
          Bekommer höö till                                                          <...>
         
      Numero 6 haffwer i byamål                                                10         Säland
          Haffwer vthsäde                                                            <...>
          Bekommer höö                                                             <...>
         
      Numero 7 ähr lijka stoor i åker och ängh så-
          som Numero 2, eller och Numero 4.                                     (Karttext:)   


Leer mylla
Sandh mylla
Leer mylla
Soder1 Engien Skarp Slåt
Små star- wall
Bana fiälen
Leer mylla
 


 

¹ D.v.s. Söder.