X1:142-143    

 

(Rubrik:)       Ångermanlandh. Grundsunda Sochn                
                   
          
   
          Finnå ähro 3 gårdar, Skattar alle tillhoopa   1 mantal    10         Säland
          Vthsäde i Österåkeren                                                   8 5/32    Tunnor
          Vthsäde i Wästeråkeren                                                 1 3/8     Tunnor
          Vthsäde på Näsett                                                         1 1/16    Tunnor
          Obrukat åker                                                                    31/32   Tunnor
         
Höö aff deße enger alles till                                          16          Gillingar
          
          Till denne byn ähr godt strömingzfiske såsåm och annat nöd-
          torftigt fiellfiske, ingen synnerligh vthmark eller mulebeet
          Inga skougzenger eller swediefall ähr till denne byn,
          Quarnar eller quarnestalle¹ lyda här til som går hööst och
          Wåår, Humblegardar2 till hwarthera gården om 50 stänger.

     
      Numero 1 haffwer i byamål                                              12           Säland
          Vthsäde alles                                                               <...>
          Bekommer höö till                                                       <...>

      Numero 2 haffwer i byamål                                              10           Säland
          Vthsäde alles                                                               <...>
          Bekommer höö till                                                       <...>
       
     
Numero 3 haffwer i byamåål                                             12           Säland
          Vthsäde                                                                      <...>
          Bekommer höö alles till                                                <...>
        


(Karttext:)   


myra
Små  wijken
Leer iordh
Leer mylla
Små starwal
Kiernan
Små Star
Lilwijken
Små star

 


¹ D.v.s. quarneställe.
2 D.v.s. Humblegårdar.